*INFORMACJE O SPÓŁCE: RODELER LIMITED TO CYPRYJSKA FIRMA INWESTYCYJNA, AUTORYZOWANA I NADZOROWANA PRZEZ CYPRYJSKĄ KOMISJĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD (NR ZEZWOLENIA CIF 207/13). STRONĘ WWW.24OPTION.COM/EU OBSŁUGUJE RODELER LIMITED, W CELU ŚWIADCZENIA USŁUG W EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM I W SZWAJCARII. RICHFIELD CAPITAL LIMITED JEST NADZOROWANA PRZEZ KOMISJĘ DS. MIĘDZYNARODOWYCH USŁUG FINANSOWYCH Z BELIZE NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA IFSC/60/440/TS/19. RODELER LIMITED I RICHFIELD CAPITAL LIMITED NALEŻĄ DO TEJ SAMEJ GRUPY SPÓŁEK I DZIELĄ SIĘ MARKĄ „24OPTION”. INFORMACJA: NINIEJSZE MATERIAŁY UZNAWANE SĄ ZA INFORMACJE PROMOCYJNE I NIE ZAWIERAJĄ ONE PORAD INWESTYCYJNYCH LUB ZALECEŃ INWESTYCYJNYCH, OFERTY LUB ZACHĘTY DO ZAWIERANIA TRANSAKCJI BAZUJĄCYCH NA INSTRUMENTACH FINANSOWYCH, GWARANCJI ANI PROGNOZ PRZYSZŁYCH WYNIKÓW ANI NIE POWINNY BYĆ JAKO TAKIE INTERPRETOWANE. WYNIKI Z PRZESZŁOŚCI NIE SĄ GWARANCJĄ ANI PROGNOZĄ PRZYSZŁYCH WYNIKÓW. 24OPTION NIE BIERZE POD UWAGĘ OSOBISTYCH CELÓW INWESTYCYJNYCH ANI SYTUACJI FINANSOWEJ INWESTORA. 24OPTION NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI I NIE PRZEJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, WAŻNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI W CZASIE PRZEKAZANYCH INFORMACJI, ORAZ WZGLĘDEM UTRATY WYNIKAJĄCEJ Z INWESTYCJI DOKONANEJ NA PODSTAWIE INFORMACJI, PROGNOZY LUB INNYCH INFORMACJI PRZEKAZANYCH Z NINIEJSZYM. CO WIĘCEJ, NINIEJSZE MATERIAŁY NIE ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z WYMOGAMI PRAWNYMI PROMUJĄCYMI NIEZALEŻNOŚĆ BADAŃ INWESTYCYJNYCH I NIE PODLEGAJĄ ONE ZAKAZOWI DOKONYWANIA INWESTYCJI PRZED ROZPOWSZECHNIENIEM WYNIKÓW BADAŃ INWESTYCYJNYCH. WSZYSTKIE OPINIE MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ UPRZEDZENIA. WSZELKIE WYRAŻONE OPINIE MOGĄ BYĆ OSOBISTYMI OPINIAMI ICH AUTORA I MOGĄ NIE ODPOWIADAĆ OPINIOM 24OPTION. ALERTY INWESTYCYJNE, POWIADOMIENIA LUB AKTUALIZACJE RYNKOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ 24OPTION NIE POWINNY BYĆ INTERPRETOWANE JAKO PORADA INWESTYCYJNA LUB ZALECENIE INWESTYCYJNE. DECYZJA, BY KIEROWAĆ SIĘ DANYMI INFORMACJAMI LUB POWIADOMIENIEM NALEŻY DO CIEBIE I PODEJMUJESZ JĄ NA WŁASNE RYZYKO. PRZEPROWADŹ BADANIA RYNKU PRZED DOKONANIEM INWESTYCJI.

OSTRZEŻENIE O RYZYKU: KONTRAKTY CFD TO ZŁOŻONE INSTRUMENTY I ZWIĄZANE JEST Z NIMI WYSOKIE RYZYKO SZYBKIEJ UTRATY ŚRODKÓW ZE WZGLĘDU NA LEWAROWANIE. 81.27% KLIENTÓW DETALICZNYCH TRACI SWOJE ŚRODKI, HANDLUJĄC KONTRAKTAMI CFD ZA POŚREDNICTWEM TEGO USŁUGODAWCY. NALEŻY ROZWAŻYĆ, CZY ROZUMIESZ, JAK DZIAŁAJĄ KONTRAKTY CFD I CZY MOŻESZ POZWOLIĆ SOBIE NA WYSOKIE RYZYKO UTRATY ŚRODKÓW. WYNIKI OSIĄGANE W PRZESZŁOŚCI NIE SĄ STOSOWNYM WSKAŹNIKIEM WYNIKÓW PRZYSZŁYCH. PRZYSZŁE PROGNOZY NIE SĄ STOSOWNYM WSKAŹNIKIEM WYNIKÓW PRZYSZŁYCH. ZANIM ZDECYDUJESZ SIĘ NA HANDEL POWINIENEŚ POWAŻNIE ROZWAŻYĆ SWOJE CELE HANDLOWE, POZIOM DOŚWIADCZENIA ORAZ TOLERANCJĘ RYZYKA. NIE NALEŻY WPŁACAĆ KWOT, NA UTRATĘ KTÓRYCH NIE MOŻNA SOBIE POZWOLIĆ. UPEWNIJ SIĘ, ŻE W PEŁNI ROZUMIESZ RYZYKO ZWIĄZANE Z KONKRETNYM PRODUKTEM I – JEŻELI TO KONIECZNE – ZASIĘGNIJ PORADY. 24OPTION NIE UDZIELA PORAD, ZALECEŃ ANI NIE WYDAJE OPINII ZWIĄZANYCH Z NABYWANIEM, POSIADANIEM LUB ZBYWANIEM PRODUKTÓW FINANSOWYCH. RODELER LIMITED NIE JEST DORADCĄ FINANSOWYM, A WSZYSTKIE USŁUGI, KTÓRE ŚWIADCZY POLEGAJĄ WYŁĄCZNIE NA REALIZACJI ZLECEŃ. NALEŻY PRZECZYTAĆ DOKUMENT INFORMACJE O RYZYKU. KONTA DEMO MOGĄ ZACHOWYWAĆ NIECO INACZEJ OD PRAWDZIWYCH KONT. OBOWIĄZUJE LEWAROWANIE I OGRANICZENIA REGIONALNE – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, BY UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE. W PRZYPADKU ZMIENNOŚCI RYNKU RYZYKO INWESTYCYJNE MOŻE WZROSNĄĆ. WARTOŚCI WALUT WIRTUALNYCH MOGĄ SIĘ ZNACZĄCO ZMIENIAĆ I SKUTKOWAĆ POWAŻNYMI STRATAMI. KLIKNIJ TUTAJ, ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI.